Ontwikkeling: Team

In onderlinge relaties en groepen ligt irritatie vaak op de loer. Waar eigenlijk over en weer feedback gegeven moet worden gebeurt dat niet. En als er al wordt gepraat confirmeren mensen zich, spreken ze zich niet echt uit en praten ze elkaar naar de mond. Zo ontstaat er groepsgedrag dat individuen frustreert. Dat gebeurt vaak in werkrelaties. Met regelmatig fikse negatieve gevolgen voor de werksfeer, motivatie en resultaten.

Er is veel te onderzoeken, te doen en te bereiken. Soms zelfs door de fysieke structuur in een organisatie aan te passen. Het belangrijkste bij teamontwikkeling en conflicten is te focussen op en te investeren in de dingen die wel goed gingen en gaan. Samen op zoek gaan naar een ander, positief verhaal. En mensen daarbij leren om op individueel niveau besluiten te durven nemen over zichzelf. Soms blijven mensen om oneigenlijke redenen te lang hangen in een bepaalde functie maar zijn ze al jarenlang compleet gedemotiveerd. Hoog tijd om in beweging te komen!

 

In mijn rol als teamontwikkelaar kijk ik onbevangen mee, stel ik scherpe vragen en help ik om een ander, positief verhaal zichtbaar te maken. ‘wat zouden jij en jullie het liefste willen?’ is daarbij een zeer belangrijke vraag. Met volwassen  zijn en er daadwerkelijk wat aan doen als uitgangspunt. Daarbij bieden stevige, goed gefundeerde beslissingen nu vaak een aanzienlijke winst op langere termijn.

Dingen flink opschudden, doorvragen en resultaten bereiken: daar ligt mijn kracht en toegevoegde waarde bij teamontwikkeling.

 

Werkwijze

Tijdens de intake met de opdrachtgever bespreek ik zijn wens en leg ik mijn werkwijze uit. Niet het analyseren van het probleem staat hierbij centraal. Maar het inzoomen op dat wat al goed gaat en van daaruit verder te gaan. Tijdens het proces zal ik zowel individueel als in teamverband met alle betrokkenen in gesprek gaan.

 

Offerte en Tijdsinvestering

Neem contact op voor een vrijblijvende intake!